Dự báo thời tiết Quận Ô Môn - Cần Thơ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 15 ngày tới

Thời tiết Quận Ô Môn

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

52%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0.36

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ô Môn