Thời tiết Quận Ô Môn - Cần Thơ theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

75%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.96

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.6

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

69%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Quận Ô Môn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ô Môn