Dự báo thời tiết Quận Ô Môn - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:08
T6 24/03
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:07
T7 25/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:07
CN 26/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.3°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.1%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Quận Ô Môn

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.26 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

5.65

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ô Môn