Dự báo thời tiết Quận Ô Môn - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  16.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  16.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  8.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.5%
 • Lượng mưa
  1.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Quận Ô Môn

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:47

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ô Môn