Dự báo thời tiết Quận Ô Môn - Cần Thơ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
7.33 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
7.28 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
8.94 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Ô Môn - Cần Thơ 10 ngày tới

Thời tiết Quận Ô Môn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:13

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.26 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ô Môn