Dự báo thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
7.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
8.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
9.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
11.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
10.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Năm Căn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Năm Căn