Dự báo thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Năm Căn

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:17

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.69 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Năm Căn