Dự báo thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  19.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  35.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  7.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  3.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.7%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Năm Căn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.326 km

Gió

3.96 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Năm Căn