Dự báo thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
8.38 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
9.67 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
8.9 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
10.12 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
7.2 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
7.4 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
8.11 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
7.45 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
7.32 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Năm Căn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:54

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.6 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

9.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Năm Căn