Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
CN 26/03
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
T2 27/03
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.9%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T3 28/03
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T4 29/03
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.43 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

8.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Nam