Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:58 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:58 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:58 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:58 pm

Gió
6.8 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:58 pm

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:58 pm

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.89 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Nam