Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:29 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:29 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:28 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:28 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:27 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:38

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Nam