Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:10 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:10 pm

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:10 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:10 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:11 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:11 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:11 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:09

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Nam