Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
0.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
0.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bình Long

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:15/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

47%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.27 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:15 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Long