Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:34 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:34 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:32 pm

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:32 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bình Long

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:43

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Long