Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/40.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.6°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/37.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.7°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/37.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/40.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/40°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.2%
 • Lượng mưa
  3.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bình Long

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

40°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Long