Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bình Long

mây thưa

39°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

2.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Long