Thời tiết Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

84%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

T6 09/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.307 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

5.072 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

2.172 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.069 km

UV

7.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

4.413 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

8.003 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

3.531 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.256 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Bắc Ninh

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Ninh