Dự báo thời tiết Bắc Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1030 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Bắc Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Bắc Ninh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.35 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Ninh