Dự báo thời tiết Bắc Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Bắc Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Bắc Ninh

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.08 km/h

Điểm ngưng

UV

7.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Ninh