Dự báo thời tiết Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  2.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Bắc Ninh

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Ninh