Dự báo thời tiết Bắc Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
5.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Bắc Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Bắc Ninh

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Ninh