Dự báo thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Tài

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.57 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Tài