Dự báo thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Tài

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:07

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.74 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Tài