Dự báo thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.3%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.5%
 • Lượng mưa
  3.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.4%
 • Lượng mưa
  2.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.3%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Tài

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.77 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Tài