Dự báo thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lương Tài

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.23 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lương Tài