Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/19.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  9.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.5°/19.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  9.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.5°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  0.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/21.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.1%
 • Lượng mưa
  8.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.6%
 • Lượng mưa
  5.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
CN 12/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.3%
 • Lượng mưa
  3.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bạch Thông

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:49

Thấp/Cao

18°

/

19°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

6.878 km

Gió

0.18 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Thông