Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:15 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bạch Thông

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:10

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

2.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Thông