Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bạch Thông

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

Thấp/Cao

18°

/

19°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Thông