Thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

82%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.46

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.42

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

93%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.925 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.68 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bạch Thông

mây đen u ám

11°

mây đen u ám

Cảm giác như 11°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

16°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

UV

1.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Thông