Dự báo thời tiết Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  11.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Bắc Kạn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Kạn