Dự báo thời tiết Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/19°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  8.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  11.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  10.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  8.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Bắc Kạn

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

Thấp/Cao

18°

/

19°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Kạn