Dự báo thời tiết Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Bắc Kạn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.63 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Kạn