Thời tiết Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

99%

CN 19/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.109 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.578 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.98 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.706 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

3.174 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.39 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.726 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

99%

T2 20/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Bắc Kạn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Kạn