Dự báo thời tiết Bắc Kạn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:35 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:33 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:32 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:30 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:30 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:29 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:28 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn 20 ngày tới


Lượng mưa Bắc Kạn 20 ngày tới

Thời tiết Bắc Kạn

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bắc Kạn