Thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.858 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

84%

T7 10/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.03 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

71%

CN 11/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Thế

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thế