Dự báo thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:51
CN 24/09
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  4.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:50
T2 25/09
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.9%
 • Lượng mưa
  2.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:49
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  4.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:48
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thế

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:51

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thế