Dự báo thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

21°/14°

temperature
Sáng/tối

11°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thế

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

41%

áp suất

Áp suất

1023 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.29 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

-3°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thế