Dự báo thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thế

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:36

Thấp/Cao

28°

/

39°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.87 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thế