Dự báo thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:43 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

21°/14°

temperature
Sáng/tối

11°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:43 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:44 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thế

bầu trời quang đãng

17°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:43

Thấp/Cao

11°

/

23°

Độ ẩm

22%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.27 km/h

Điểm ngưng

-4°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thế