Dự báo thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  8.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  15.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  32.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Mỹ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Mỹ