Dự báo thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.5%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01
T7 01/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01
CN 02/04
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.8%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:01
T2 03/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.8%
 • Lượng mưa
  1.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:01
T3 04/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.9%
 • Lượng mưa
  2.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:01

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Mỹ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:01

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.22 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

8.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Mỹ