Dự báo thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:01 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Mỹ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:01

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

8

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Mỹ