Dự báo thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:01 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:01 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:01 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:01 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:02 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:02 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Mỹ

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:01

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.95 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

3.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Mỹ