Dự báo thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Mỹ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

47%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.73 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

5.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Mỹ