Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  7.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:49
T2 02/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:48
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.3%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:47
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.9%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:46
T5 05/10
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Yên Bái

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:49

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Yên Bái