Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:11 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:12 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:12 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:12 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Yên Bái

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:03/18:11

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:03 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Yên Bái