Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:53 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:54 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:55 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:56 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:56 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:57 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:58 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:58 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Yên Bái

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:53

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.5

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Yên Bái