Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:50
T3 07/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  3.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.6%
 • Lượng mưa
  5.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/21.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  4.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65%
 • Lượng mưa
  2.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Yên

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Yên