Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.8%
 • Lượng mưa
  0.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây rải rác
27°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.4°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  4.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/14°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/17.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  6.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Yên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Yên