Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Yên

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.46 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Yên