Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:45 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

9°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:46 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:47 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:47 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:48 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:48 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:49 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Yên

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:45

Thấp/Cao

/

23°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

-2°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Yên