Dự báo thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
7.43 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
7.59 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bình Minh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:13

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Minh