Dự báo thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bình Minh

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.23 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Minh