Dự báo thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:07 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bình Minh

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:06

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Minh