Thời tiết Huyện Mang Thít - Vĩnh Long theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

92%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.89

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.88 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

87%

T6 09/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Thít - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mang Thít

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Thít